دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری دوره تخصصی اصول و مفاهیم حسابرسی مالیاتی ویژه مدرسین منتخب دیوان محاسبات کشور
1398/11/13
دوره تخصصی اصول و مفاهیم حسابرسی مالیاتی ویژه مدرسین منتخب دیوان محاسبات کشور با حضور مدرسین منتخب از استان¬های اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، گلستان، قم، کرمانشاه، زنجان، کرمان، حوزه معاونت امور اقتصادی و زیربنایی، معاونت امور عمومی و اجتماعی و معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به میزبانی استان اصفهان برگزار گردید. مدرسین این دوره، آقایان دکتر عبدی عضو هیات مستشاری، حیدری سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان تهران، مهدلو مدیرکل امور مالیاتی استان، نریمانی معاون امور مالیاتی استان و سرشار حسابرس کل امور مالیاتی دیوان محاسبات کشور بودند. در این دوره سه روزه مفاهیمی از قبیل نظام مالیاتی از تئوری تا عمل، نگاه اجمالی به مالیات شرکت ها، مالیات ارزش افزوده و موضوعات مهم مربوط به حسابرسی امور مالیاتی به صورت کارگاه و ارائه موردی تدریس گردید.
 
/ /